صورتجلسه تغییرات در کرج

صورتجلسه تغییرات در کرج

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات در کرج

1 – طراحی حقوقی صورتجلسه تغییرات

2 – مهر و امضاء توسط شرکاء

3 – ارسال صورتجلسات

4 – اخذ روزنامه رسمی

بعد از به پایان رسیدن مراحل ثبت شرکت و به ثبت رسیدن آن امکان هر گونه تغییری هم چون تغییر سرمایه ی اولیه و  یا تغییر آدرس محل شرکت و یا مواردی که در اساسنامه قید شده است وجود دارد.برای این امر ابتدا می بایست مراتب به طور رسمی به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اطلاع داده شود. این تغییرات در صورتی امکان پذیر است که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد. تغییرات شرکتها باید از نظر قانونی حتماَ ثبت گردند.

صورتجلسه تغییرات در کرج

صورتجلسه تغییرات در کرج

صورتجلسه تغییرات در کرج

بعضی از تغییرات شرکت ها بعد از ثبت برای نمونه :

_ افزایش یاکاهش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده.

_ تغییر نام؛ تغییر محل یا تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده.

_ کاهش اجباری یااختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص.

_ افزایش یاکاهش سرمایه شرکت همراه با شریک جدید در شرکت مسؤلیت محدود.

_ افزایش یاکاهش سرمایه شرکت بدون ورود،یا بدون خروج یا با خروج شریک در شرکت مسؤلیت محدود.

_ تغییر نام، تغییر موضوع یا تغییر محل شرکت مسؤلیت محدود.

_ انحلال شرکت.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.

اقــــدامــــات پس از ثبـــت شرکت

669887new

 

مــــراحـــل ثـــبــــت بـــــــرنـــــد

Yuio123new